Folketrygden

Helsemyndighetene har vedtatt følgende tilstander/tilfeller som gir rett til dekning av tannutgifter:

1. Sjelden medisinsk tilstand
2. Leppe-kjeve-ganespalte
3. Svulster i munnhulen,tilgrensede vev eller hoderegionen for øvrig
4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6. Periodontitt (betennelse i tannkjøttet)
7. Tannutviklingsforstyrrelser
8. Bittanomalier (tannregulering)
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10. Hyposalivasjon (munntørrhet)
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
13. Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade
14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne
15. Ekstrem tannlegeskrekk.

Det er den enkelte tannlege/kirurg/tannpleier som har ansvaret for å finne ut om pasienten faller innunder en av disse tilstandene som gir refusjon eller ikke.Det finnes unntak når sykdom eller følgetilstander av sykdom er årsak til tanntilstanden.